✓ Każde p jest żadne akceptacji. Jak to się dzieje, że p są jeszcze w stanie razem się bawić, gdy nawet nocami pakują je do worka drwin, zlewają do wiadra sztuki, potem jeszcze wdmuchują w balon oczekiwań i tam dopiero mówią im „teraz możecie p”? Wielka zagadka.

✓ Zagrają te osoby, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą zagrać gdzie indziej

Zapraszamy: 20 zł (jeszcze coś wymyślimy na górze)