Z związku z zaistniałą sytuację postanowiliśmy przenieś konkurs na drugą połowę roku, abyście mogli się do niego w spokoju przygotować. Uważajcie na siebie i dużo zdrowia.

XXVI Konkurs Muzyczny DEBIUTY 2020

Impreza ma charakter otwartego konkursu dla amatorskich zespołów wokalnych, wokalno – instrumentalnych, solistów i instrumentalistów działających na terenie województwa mazowieckiego.

CELE KONKURSU

Zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego muzykowania.
Umożliwienie dzieciom i młodzieży publicznej prezentacji umiejętności wokalnych
i muzycznych.
Promocja talentów i motywowanie młodych artystów do umuzykalniania i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.
REPERTUAR KONKURSOWY

Uczestnicy (zarówno zespoły jak i soliści) mają obowiązek przygotować dwa dowolnie wybrane utwory z możliwością prezentacji utworów własnych. Łączny czas wykonania nie powinien przekroczyć
10 minut.

KATEGORIE:

Przedszkolaki;
Dzieci młodsze (klasy I – III SP);
Dzieci starsze (klasy IV-VI SP);
Młodzież (kl. VII – VIII SP i szkoły średnie).
W przypadku zespołu o składzie obejmującym więcej niż jedną z ww. kategorii, o właściwej klasyfikacji decydować będzie przynależność bezwzględnej większości składu do jednej z wymienionych kategorii.

Szczegóły:

Debiuty