TAMTA KVELIASHVILI, nadzielona pięknym, wprost czarującym głosem, śpiewa od dzieciństwa. Już jako mała dziewczynka śpiewała w słynnym gruzińskim dziecięcym ansamblu „Orera-2000”.
Tamta jest po studiach medycznych, które ukończyła w rodzimym Tbilisi. Z zawodu specjalista-radiolog, ale śpiewanie jest dla niej od zawsze drugim głównym życiowym zajęciem.
Jej repertuar składa się przede wszystkim z bardzo melodyjnych pieśni gruzińskich tak współczesnych, jak i ludowych. Śpiewa również różne światowe hity w języku angielskim. Pięknie śpiewa też po polsku, m.in. „Dziwny jest ten świat” Cz. Niemena, ponieważ Polska wcale nie jest dla Tamty obcym krajem. Tak latach 2009-2010 w ramach Woluntariatu Europejskiego pracowała w Specjalnym Przedszkolu nr 393 w Warszawie (ul. Puławska 97). Jest to przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych, których Tamta nauczyła śpiewać piosenki w języku gruzińskim. Na youtube można zobaczyć wynik jej pracy https://www.youtube.com/watch?v=Mr4yUEHDyXU&t=465s
Więź z Polską wzmocniła się w latach 2011-2012 kiedy Tamta, wyróżniona jako lider we własnym kraju, studiowała w Uniwersytecie Lubelskim w ramach stypendialnego programu Lana Kirklanda.
Wtedy i później Tamta niejednokrotnie występuje z koncertami w Warszawie.
W artystycznym dorobku Tamty Kveliashvili są dwie płyty, nagrane w 2010 r. A w roku bieżącym pojawił się jej nowy album pod nazwą „Myśli o Tobie”. Tak, jak się nazywa jedna z piosenek z tego albumu.
Na youtube można zobaczyć kilka jej oficjalnych wideoklipówProwadzący koncert Eugeniusz Tiemnikow, znany tu na FB jako „śpiewający senior”, usłyszał wspaniały głos Tamty Kveliashvili-Abramiuk w 2013r. będąc na jednym z jej warszawskich koncertów. I chociaż Tamta mieszka za tysiące kilometrów w dalekim Tbilisi, twórcza więź miedzy artystami nie zanika.