W każdy weekend dla naszych najmłodszych gości mamy animacje prowadzone przez profesjonalnych animatorów.

26.01 – Klubik Domówka
2.02 – All Fredka
9.02 – Animki
16.02 – All Fredka
23.02 – All Fredka
_____________________

Each weekend we invite proffesional animators to entertain our youngest guests.

Patronat medialny: Wiara Rocka, Warszawa za darmo – waw4free

Pub Lolek utrwala i rozpowszechnia przebieg imprez i wydarzeń kulturalnych w formie audiowizualnej (na potrzeby transmisji na żywo, relacji bądź spotu), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy eventu i innych imprez lokalu, a także dla celów promocji lub reklamy samego lokalu. W związku z tym wizerunek osób biorących udział w wydarzeniu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów, na co Gość wydarzenia wyraża zgodę z momentem wzięcia w nim udziału.

11 Wyznaczony termin