Od 8 września 2018 r. rozpoczyna się cykl bezpłatnych zajęć pn. „Obroń się. Zajęcia WenDo z samoobrony i asertywności dla kobiet”, realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018.

WenDo to trening samoobrony i asertywności skierowany do kobiet i dziewcząt. Uczestniczki warsztatów WenDo zdobędą wiedzę na temat technik samoobrony fizycznej, psychicznej i słownej. Podczas zajęć uczestniczki poznają techniki komunikowania się, radzenia sobie ze stresem i wyrażania własnych potrzeb, emocji. Nauczą się jak reagować na przemoc, rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy, obawy, poczucie winy i wstyd, a także jak przestać czuć się bezradną i bezbronną.

Udział w zajęciach WenDo nie wymaga wcześniejszych treningów. Zapraszamy do zapisów bez względu na kondycję fizyczną i stopień wytrenowania.

Warsztaty realizowane będą w cyklu 4 spotkań trwających po 4 godz. dla każdej z grup (łącznie 16 godz. dla grupy).
Warsztaty dla kobiet prowadzone będą w soboty w godz. 10.30-14.30, w terminach: 8 i 15 września, 13 października oraz 17 listopada 2018r.

ZAPISY w Wydziale Sportu i Rekreacji, pod adresem e-mail: Akostkowska@um.warszawa.pl
Liczba miejsc ograniczona.