Zapraszamy na stołeczny koncert Otsochodzi promujący jego najnowszy album pt. „MIŁOŚĆ”.
Na gramofonach Otso wspierał będzie Phunk’ill.

Koncert jest WYPRZEDANY!
Na bramce klubu bilety nie będą dostępne.

19:00 Drzwi
20:00 Koncert

Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia do 16 lat pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w koncercie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie.