„Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia”

Niech ta myśl Herodota będzie zachętą do wzięcia udziału w dziewiątej już edycji Przeglądu Gobelinów Pasja Tworzenia.

Celem przeglądu jest prezentacja i popularyzacja unikatowej twórczości jaką jest tkactwo artystyczne. Zależy nam na aktywizacji i integracji środowiska osób zajmujących tkaniem.
Celem wydarzenia jest tez wymiana doświadczeń środowisk twórczych działających w obszarze tkactwa artystycznego.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie internetowej:

Pasja Tworzenia IX Przegląd Gobelinów 2018

Pracę przyjmujemy do 7 kwietnia, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00.

Wernisaż odbędzie się 17 maja w czwartek o godz. 18.00.