Teatr Polski w Warszawie, ul. Karasia 2
21 kwietnia 2018 r., sobota

10:00-11:30 „Polski teatr absurdu: Od Witkiewicza do Głowackiego” prelekcja Janusza Majcherka, podczas której zostaną omówione wybrane teksty z listy proponowanych utworów.
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-14:30 Warsztaty // Radosław Kaliski: WOLNOŚĆ TEATRALNA
Osią warsztatu będzie poszukiwanie swobodnej i autentycznej ekspresji w kontekście budowania zbiorowej wypowiedzi teatralnej. Proponowane narzędzia pozwalają włączyć uczestników w proces twórczy, zaangażować ich w interpretację tematu i zbudować własny teatralny język. W oparciu o wybrane teksty towarzyszące „Drogom do wolności” spróbujemy wykreować zdarzenia sceniczne, w których uczestnicy będą mogli w sposób osobisty – wspólny i indywidualny – odnieść się do zaproponowanych treści.
Hasztagi tych warsztatów to: #ruch, #partytura, #proces, #współdziałanie, #chór, #podmiotowość.
14:45 Obiad

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w Festiwalu: nauczycieli, pedagogów, instruktorów i liderów grup na spotkanie w Teatrze Polskim w Warszawie.

Koszt: 0 zł
Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy:
anna.grzywacz@mazovia.pl oraz edukacja@teatrpolski.waw.pl