Synergia: Sisterhood, współorganizowana z kolektywem Girls to the Front to celebracja Dnia Kobiet dedykowana siostrzanej solidarności i muzyce granej przez wspaniałe artystki. To także zapowiedź pierwszego w Polsce cyklicznego festiwalu filmów dokumentalnych autorstwa kobiet oraz benefit na jego rzecz.

* for english scroll down *

Na tę noc Kulturalna stanie się prawdziwą ucztą dla zmysłów: od fantazyjnych dźwięków, bujnej roślinności, strumieni kolorowych świateł, przez unoszący się w powietrzu specjalnie zaprojektowany zapach, a kończąc na stworzonych na tą okazję przyjemnościach dla duszy i ciała. Wszystko to inspirowane potęgą kobiecej energii i sile drzemiącej w jej kolektywnym potencjale – siostrzeństwie.

Marta Nawrot&Jagoda Wójtowicz (CYBER PUSSY ZIN) – doświadczenie VR | sitodruk z Zosią i Zuzią Koftą | performance Edka Jarząb | przekąski od Coutellerie | makijaże z Zuza Siwek | tańce & rozmowy|

Data:​ piątek, 8 marca
Miejsce: Kulturalna
Start:​ ​22:00
Bilety:​ 15 zł
Dostępne w Going.: https://going.pl/synergia

Mafalda
Girls to the Front
Eduarda Bones
Facheroia
Yana
DJ Morgiana / Karolina Karnacewicz
+ Surprise secret sisters

* Środki zebrane dzięki sprzedaży biletów przeznaczymy na konieczne koszty logistyczne i przekażemy fundacji Humanity in Action Polska, wspierającej organizację festiwalu.

HERdocs Film Festival to pierwszy w Polsce cykliczny festiwal filmów dokumentalnych celebrujący twórczość kobiet, który poprzez siłę wizualnej (her)storii chce inspirować publiczność i naświetlać ważne dla kobiet i społeczeństwa obywatelskiego tematy.

| Mafalda |
Jeśli miłość do życia i muzyki może emanować z granych setów, to Mafalda jest tego idealnym przykładem. Po przeprowadzce z rodzinnej Portugalii do Londynu, jej fantastyczny gust muzyczny i ciągle rozrastająca się kolekcja winyli w szybkim tempie przeniosły ją z parkietu legendarnych imprez “You’re a Melody” wprost za konsolety najlepszych klubów i festiwali na całym świecie. W swoich setach w nietypowy sposób łączy zapomnianą brazylijską sambę, kobiecy soul czy spirytualny jazz z disco, funkiem i boogie. Jej selekcja niesie ze sobą przesłanie pokoju, wolności i ogromną dawkę pozytywnej energii, czyniącą wspólny taniec niezapomnianym doświadczeniem, które chciałoby się przeciągać w nieskończoność. Obecnie Mafalda prowadzi także wytwórnię płytową Melodies International razem z jej przyjacielem Samem Shepherd (Floating Points), ma cykliczną audycję w londyńskim NTS Radio, a także autorski cykl podcastów Tropic of Love w Red Bull Music Academy Radio.


https://web.facebook.com/mafaldafromthesun/

Crate Diggers: Mafalda


https://www.residentadvisor.net/podcast-episode.aspx?id=597

| Girls to the Front |
Inicjatywa Agaty Wnuk i Oli Kamińskiej, które od ponad trzech lat organizują koncerty dziewczyn (często debiutujących) z Polski i zagranicy, imprezy, performansy, dyskusje i warsztaty, a także wydają własnego feministyczno-queerowego zina. Swoją działalność rozpoczęły z zajawki dziewczynami w muzyce i chęci ujrzenia ich większej liczby na rodzimej scenie, kiedy w Polsce brakowało podobnych inicjatyw. Wkrótce sytuacja polityczna w Polsce tylko potwierdziła, że istnieje potrzeba bezpiecznej przestrzeni dla dziewczyn, w której będą mogły dzielić się swoją twórczością i wyrażać opinie bez przerywających im mężczyzn. Głównym celem Girls to the Front jest budowa społeczności kobiet, osób niebinarnych, trans i queer, dostępnej, inspirującej i wspierającej, w której każdy głos jest tak samo ważny.

https://web.facebook.com/allgirlstothefront/
https://www.facebook.com/events/604665819963579/

| Eduarda Bones |
Edka Jarząb uczyła się metody „głębokiego słuchania“ u Pauline Oliveiros, indyjskiego systemu hindustani raga w Waranasi, technik scenicznych u Davida Mossa w Institute of Living Voice, błogośpiewu u Olgi Szwajgier i wielu wielu innych rzeczy, od różnych ludzi. Śpiewa w grupie improwizatorek Syreny na skłocie Syrena.
Współpracuje z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw, Narodowy Instytut Audiowizualny, Teatr Powszechny.

https://web.facebook.com/improsyreny/

| Facheroia |
Facheroia – urodzona na Krymie DJ-ka i kompozytorka. Skupia się na eklektycznym graniu, często zmieniając gatunki i tempo w sposób bardzo spójny i organiczny. W kulminacji jej setów najczęściej gra Acid House, Electro czy UK Garage. Ten ostatni gatunek traktuje bardzo szeroko – od typowych melodyjnych brzmień z lat 90. do ciężkich bassline’owych traków znanych jako speed garage. Poza działalnością klubową komponuje muzykę do spektakli i performansów oraz współtworzy inicjatywę Kem, skupiającą się na praktykach choreograficznych i performatywnych.


https://web.facebook.com/facheroia

| Yana |
Yana Androsova to DJka urodzona na Wołyniu, obecnie mieszkająca w Warszawie. W swoich setach dowolnie miesza ze sobą muzykę z całego świata – od Ameryki Południowej i Jamajki po Bałkany, Indie i Rosję. Uwielbia polirytmię, wszelkiego rodzaju dziwactwa, ale przede wszystkim muzykę, która niesie ze sobą radość. Regularnie grywa w Dragana Bar należącym do KEMu.

| DJ Morgiana / Karolina Karnacewicz |
Muzyka jest dla niej wibracją, a dźwięki – strumieniami kolorów. W swoich sensualnych hybrydowych setach wykorzystuje różnorodne przedmioty i instrumenty – gramofony, mikrofony kontaktowe, kryształy, naturalne syntezatory i czujniki, a swoje niezwykłe brzmienie uzupełnia użyciem niekonwencjonalnych technik wokalnych i nagrywania binauralnego. Pejzaże dźwiękowe artystki eksperymentują z geometrią tańca – jej utwory rezonują z sercem ziemi, opierają się również na komacie pitagorejskim. Morgiana Hz w swoich performatywnych instalacjach eksploruje kolektywną energię i pielęgnuje moment współprzeżywania. Podczas swojej zeszłorocznej rezydencji w Nyege Tapes w Ugandzie, stworzyła osobisty i szamański live act „fleshy flower”, jak również projekt „ogniki” we współpracy z Slikback D’Njau, łączący zdekonstruowaną estetykę natury z intensywnym grime, gqom czy tribalem.

Morgiana Hz jest współorganizatorką licznych okołomuzycznych inicjatyw, takich jak za duszno, „muzyka mieszkalna” czy Emancypacja dźwiękiem / Sound Emancipation. Współpracowała również z artystami Dream Adoption Society w stworzeniu instalacji VR „Excrescence ~ Body Open Source” eksplorującej doświadczenie zbiorowej transformacji impulsu przyjemności.

+ | Surprise secret sisters |

Pierwsza edycja HER Docs Film Festival odbędzie się we wrześniu 2019 roku.
Więcej o HERdocs znajdziecie na: https://www.facebook.com/herdocs

* Chciałybyśmy serdecznie podziękować wszystkim artystkom i wolontariuszkom za ich nieocenioną pomoc w organizacji wydarzenia.
Jednocześnie dziękujemy Humanity in Action Polska oraz Autor Rooms wspierającym inicjatywę.

| Humanity in Action, fundacja wspierająca organizację HER Docs Film Festival |

Fundacja Humanity in Action Polska jest organizacją pozarządową, która stawia na poszanowanie praw człowieka i inicjatywy wspierające demokrację, społeczeństwo obywatelskie, wielokulturowość i różnorodność. HIA Polska od lat współpracuje z młodymi ludźmi, którzy chcą twórczo działać na rzecz osób/grup dotkniętych dyskryminacją oraz pogłębiać swoje zainteresowania prospołeczne. Fundacja stwarza możliwości, by mogli uczyć się od doświadczonych aktywistek i aktywistów oraz ekspertek i ekspertów różnych generacji oraz z różnych krajów. Motywuje, by rozwijali swoje autorskie pomysły na działania aktywistyczne i wspiera by wcielać je w życie.

www.uprzedzuprzedzenia.org
www.facebook.com/HIAPolska
www.instagram.com/hiapolska

visuals:
Martyna Wędzicka
www.wedzicka.com
https://www.instagram.com/prettyuglyproject/

___________________________________________

ENG

Synergia: Sisterhood, organized in collaboration with Girls to the Front collective, is a Women’s Day celebration dedicated to sister solidarity and music performed by wonderful female artists. It is also the kick-off of the first cyclical Polish film festival presenting documentaries created by women, and a benefit for its cause. On this occasion Café Kulturalna will be transformed into a real feast for your senses: from vibrant melodies, through lush flora and kaleidoscopic streams of light to exclusively designed scent dancing up through the air. All of the above inspired by the female energy and its collective power – sisterhood.

Marta Nawrot&Jagoda Wójtowicz (CYBER PUSSY ZIN) – VR | Screen printing with sisters Zosia and Zuzia Kofta | performance by Edka Jarząb | Surplus pop-up | snacks by Coutellerie

Date: Friday, March 8th
Location: Cafe Kulturalna
Start: 22:00
Tickets: 15 PLN

Mafalda
Girls To The Front
Eduarda Bones
Facheroia
Yana
+Surprise secret sisters

| Mafalda |
Mafalda is the perfect example of love for life and music speaking from performed sets. After moving from motherland Portugal to London, Mafalda’s fantastic music taste and continuously growing collection of vinyls quickly brought her from the dancefloor of legendary parties “You’re a Melody” straight behind the consoles of the best clubs and music festivals around the world. In her DJ sets she unusually combines forgotten Brazilian samba, female soul or spiritual jazz with disco, funk and boogie. Her selection brings the message of peace, freedom and a huge boost of positive energy, making collective dance an unforgettable experience, which could continue forever. Currently Mafalda runs a label Melodies International together with her friend Sam (Floating Points), she has cyclical radio show on London NTS Radio, and an original cycle of podcasts Tropic of Love on Red Bull Music Radio.


https://web.facebook.com/mafaldafromthesun/

Crate Diggers: Mafalda


https://www.residentadvisor.net/podcast-episode.aspx?id=597

| Girls to the Front |
The initiative of Agata Wnuk and Ola Kamińska, who since over 3 years have been organizing concerts (often debuts) of girls from Poland and abroad, parties, performances, panel discussions and workshops, and who publish their own feminist-queer zine. Their activity started from their shared passion for girls in music and their will to see more of them on the Polish music scene, when Poland was still in lack of such initiatives. Soon the political situation in Poland only confirmed the need of a safe space for girls, in which they could share their creative output and express their minds without men interrupting them. The principal goal of Girls to the Front is to build a community of women, non-binary, trans and queer people, which is accessible, inspiring and supportive, and in which each voice is equally important.

https://web.facebook.com/allgirlstothefront/

| Eduarda Bones |
She is a performance and sound artist working with the voice and machines, field recordings, radio waves and body as a sensitive transmitter and receiver. Edka is a part of Institute of Living Voice – studied with David Moss. She has learn deep listening with Fluxus legend Pauline Oliveiros. For a year she was living in Varanasi in India studying Hindustani raga musical and singing system. Resident of CCA Warsaw, Binaural/Nodar Portugal, collaborator of Museum of Modern Art Warsaw, part of Post-Artistic Practices Consortium. Working with the group ETC – performing avant-garde and Fluxus musical scores.
She is leading series of workshops in deep listening, experiencing sounds, especially within the context of architecture. She is teaching extended vocal technique and creative collaboration/improvisation. Initiated meetings before street demonstrations to research on quality
of the voice, a bridge between personal and political.

| Facheroia |
Facheroia – a DJ and composer born in Crimea. She focuses on eclectic selection, frequently changing genres and tempo in a very consistent and organic way. Her DJ sets often center around acid house, electro or uk garage, the last genre being understood in a broad sense – from melodic 90’s vibes to heavy bassline tracks known as speed garage. Apart from playing in clubs, Facheroia composes music for theater plays and performances, and co-creates Kem initiative, which is focused on choreographic and performative practices.


https://web.facebook.com/facheroia

| Yana |
Yana Androsova is a DJ born in Volhynia, currently living in Warsaw. In her DJ sets she freely mixes music from around the world – from South America and Jamaica, through Balcans, Russia to India. She loves polyrhythms, all kinds of weirdness, but most of all music which brings joy. Yana regularly plays at Dragana Bar, belonging to KEM initiative.

| Special secret guest |

The first edition of HER Docs Film Festival will take place in Warsaw, in September 2019.
You can find out more about HERdocs at: https://www.facebook.com/herdocs

*Funds collected from the box office in part will partly cover necessary logistic costs, while the remaining amount will be donated to the Humanity in Action Polska, a non-for-profit organisation, responsible for incubating and implementing the festival.. HER Docs Film Festival is the first cyclical documentary film festival in Poland, celebrating female auteurs . Its main goal is to inspire the public through the power of visual (her)story and discuss issues important to the modern civil society.

We would like to express our gratitude to all the artists and volunteers for their invaluable help and support for this fundraising We would also like to thank @autorrooms, @humanityinaction and all the institutions, platforms and media partners for their continuous support for our initiative.

| Humanity in Action Polska, non-governmental organization responsible for the implementation of HER Docs Film Festival |

Humanity in Action Polska is a non-governmental organization, on respect for human rights and initiatives supporting democracy, civic society, multiculturality and diversity. HIA Poland for years has been collaborating with young people, who want to be artistically active for the benefit of people/groups suffering from discrimination and deepen their prosocial interests. The foundation gives them opportunity to learn from experienced activists, fexperts of different generations and from different countries. It motivates them to develop their original ideas for activist actions and to bring them to life.