Wystawa prezentująca dorobek artystyczny członków działającego od 13 lat Związku Ceramików Polskich, zorganizowana w ramach obchodów 100-Lecia Niepodległości Polski.
Koordynatorem wystawy z ramienia ZCP jest:
Magdalena KOTARA-MARMUR
historyczka sztuki, pedagog, rzeźbiarka.
1991-1996 studia na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie;
1996 dyplom w pracowni prof.Stanisława Kulona, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni adi.IIº Krzysztofa Wyznera.
1996-1999 studia doktoranckie na kierunku Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W 1998 roku laureatka nagrody Animatora Kultury Dzielnicy Praga Południe w Warszawie.
Kontakt: zcp.news@gmail.com

Organizator