ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE Z ELEMENTAMI NAUKI GRY NA PIANINIE, prowadzone zgodnie z Teorią Uczenia się Muzyki Edwina Eliasa Gordona.
Środy od PAŹDZIERNIKA 2019 , w Centrum Łowicka, w sali nr 38 .
GODZ.17.30 Dzieci w wieku od 4,5 lat do 6,5 lat.

Zajęcia będą trwały 45 min, maksymalna ilość dzieci to 8ka dzieci.
Zajęcia poprowadzą dwie doświadczone instruktorki .
Podczas zajęć dzieci będą poznawały słownik muzyczny , nauczą się śpiewać czysto, rytmizować, poruszać się zgodnie z pulsem rytmicznym, podejmą próbę improwizacji melodycznej i rytmicznej.
Jak również dzieci będą mogły wspólnie bawić się grą na pianinie.

Cel zajęć :
Umuzykalnienie ( słuch melodyczny i harmoniczny, poczucie rytmu).
Przygotowanie do nauki gry na pianinie ( ustawienie rączek, granie w zabawie poprzez naśladowanie pedagogów) CELOWO NIE UCZYMY NA RAZIE DZIECI NUT, ANI PISANIA ANI CZYTANIA.
Dzieci uczą się natomiast rozpoznawać zapis graficzny z przeniesieniem na sylabizowanie.
Granie i muzykowanie w grupie.

Zajęcia poprowadzą :
Anna Natalicz – skrzypaczka, certyfikowana instruktorka Gordonowskich zajęć umuzykalniających, pedagożka, mama.
Absolwentka kilku kursów przygotowujących do nauki gry na pianinie wg Teorii E.E.Gordona ″ Music Moves for Piano” .

Marianna Janicka – kompozytorka, improwizatorka, skrzypaczka, mama.

Koszt zajęć 40 zł za zajęcia.
Zajęcia opłacamy z góry za cały semestr.

Zapisy mailowe:

nataliczanka@gmail.com