Szanowni Państwo

Zapraszamy na dwudniową wycieczkę do Zamościa i Krasnegostawu. Zwiedzimy również ruiny zamku w Krupem.

Szczegółowa informacja i możliwość rezerwacji miejsca pod linkiem:
https://zamosc2019.evenea.pl/

Wszystkie wydarzenia dostępne są na stronie: https://www.zwiedzajznami.com.pl

Zamość został założony przez Jana Zamoyskiego w 1580 roku. Miasto zaprojektował włoski architekt Bernardo Morando. To idealne miasto miało program wielofunkcyjny: mieściło rezydencję ordynata, było nowoczesną twierdzą, ośrodkiem oświaty i nauki, życia religijnego, sądownictwa, rzemiosła i handlu. Największy rozwój miasta przypadł na okres od końca XVI do połowy XVII. Zbudowano wówczas ratusz, podcieniowe kamienice oraz świątynie różnych wyznań. Po krótkim okresie świetności Akademii Zamojskiej już w XVII Zamość przestał liczyć się jako ośrodek naukowo-akademicki. W połowie XVII wieku twierdza zamojska zdała świetnie egzamin, bezskutecznie oblegana przez wojska kozackie Chmielnickiego (1648 r.) i wojska Szwedzkie pod wodzą Karola X Gustawa (1658 r.).

Miasto zostało w 1821 roku sprzedane przez Zamoyskich rządowi i zamienione na silną twierdzę i centralne więzienie wojskowe. W czasie powstania listopadowego było siedzibą władz administracyjnych województwa lubelskiego; dowodzona przez płk. J. Krysińskiego, skapitulowała 21.11.1831 jako ostatni punkt oporu w kraju.

Zamość został wpisany na listę UNESCO.

Krasnystaw.

Początek miastu dał jedenastowieczny gród obronny Szczekarzew (Szczekarzów), który 1 marca 1394 r. uzyskał od Władysława Jagiełły prawa miejskie. Nazwa Krasnystaw po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie państwowym w roku 1462 . W roku1490 biskup Maciej z Łomży przeniósł z Chełma do Krasnegostawu siedzibę diecezji chełmskiej, co podniosło znaczenie miasta jako lokalnego ośrodka handlowego.

Obok znaczenia jako ośrodek handlowy miasto odgrywało dużą rolę lokalnego ośrodka oświatowego. Działała tutaj szkoła przykatedralna, w której pobierał nauki początkowe późniejszy kanclerz wielki koronny Jan Zamojski. W 1588 r. w krasnostawskim zamku osadzono arcyksięcia Maksymiliana Habsburga pretendenta do polskiej korony; tutaj odwiedzał księcia m.in. Zygmunt III Waza .

W 1688 roku Jezuici założyli w Krasnymstawie szkołę gramatyki, którą w roku 1720 podniesiono do rangi kolegium, czyli szkoły wyższej.

W 1787 roku zatrzymał się tu król Stanisław August Poniatowski. Sześć lat później powiat krasnostawski został włączony do województwa lubelskiego.

Po III rozbiorze Polski miasto znalazło się w granicach cesarstwa austriackiego a w roku 1809 włączono je do Księstwa Warszawskiego. 1811 zapisał się jako rok kolejnego ogromnego pożaru, który strawił południową pierzeję rynku i wiele innych budowli m.in. cerkwię św. Paraskiewy i ratusz.

Zamek w Krupem. Znacznych rozmiarów ruiny zamku w Krupem stoją przy rozlewiskach dopływu rzeki Wieprz. Ich częścią jest jeziorko znajdujące się tuż przy zamku od strony północnej. Założenie obronne składało się ono z zamku właściwego, postawionego najwcześniej i przedzamcza z budynkami gospodarczymi otoczonych wspólnym murem z 4 bastejami (przeznaczonymi na artylerię) oraz fosą i mokradłami. Była to więc bardzo dobrze ufortyfikowana warownia, choć basteje służyły zwykle do mieszkania, bowiem na każdym ich piętrze znajdowała się izba mieszkalna. Jako budulec służyły kamienie i cegły. Do zamku właściwego przylegała w narożu pięcioboczna, trzykondygnacyjna basteja (zachowana w części). Od przedzamcza oddzielała go sucha fosa.

Do dzisiaj przetrwały wysokie mury z otworami okiennymi wsparte szkarpami (co ciekawe od wewnątrz!), ozdobione sgraffitem i zwieńczone attyką, świadczące o dawnej świetności obiektu, który był podobno urządzony z wielkim przepychem.

PROGRAM

Dzień I

Spotykamy się na placu Bankowym na wysokości pomnika Juliusza Słowackiego o godzinie 6:30. Odjazd w kierunku Zamościa o godz. 6.45.
Po drodze postój w pobliżu stacji benzynowej z kawiarnią lub innym lokalem gastronomicznym.
O godzinie 12:00 spotkanie z lokalnym przewodnikiem w Zamościu.
Około czterogodzinny spacer ulicami miasta w trakcie którego zobaczymy najważniejsze zbytki miasta.
W trakcie spaceru – wejście do podziemi Ratusza oraz synagogi (o ile będzie dostępna).
Około godziny 17:00 zakwaterowanie w hotelu Jubilat. (http://hoteljubilat.pl). Nocleg w pokojach dwuosobowych.
Godzina 18:00 – obiadokolacja.
Czas wolny.

Dzień II

Śniadanie w hotelu.
Zbiórka przy autokarze o godzinie 9:15

Godzina 9:30 – prezentacja historyczna w zamojskiej Prochowni.
Przejazd do Krasnegostawu.
Zwiedzanie miasta (przewodnik Adrian Sobieszczański).
Przejazd i zwiedzanie Zamku Krupe. (przewodnik Adrian Sobieszczański).
W drodze do Warszawy, około godziny 15:00, przystanek w rejonie Lublina w miejscowości Bogucin. (http://www.karczmabida.com) Posiłek we własnym zakresie w miejscowej restauracji.
Planowany powrót do Warszawy około godziny 20:30.

INFORMACJE TECHNICZNE
Koszt wycieczki – 340,00 PLN/osoba

(UWAGA !!! DO DNIA 12 MARCA 2019 NALEŻY WPŁACIĆ ZADATEK W WYSOKOŚCI 90,00 PLN.)