5Rytmowa® Ceremonia Cacao+

ENG 👇

This event will be held in English and Polnish language.

💖 Magiczna Ceremonia Cacao+ 🍄

💖 Będziemy pić “napój bogów” – Cacao i tańczyć. Otworzymy nasze serca dzięki magicznej podróży oraz przetańczymy wspólnie falę 5Rytmów®.
💖 Ceremonia Cacao to oczyszczenie poprzez radość, zabawę, obecność, b(ł)ogostan.

🍀 Cacao to święta roślina Majów, używana podczas obrzędów ceremonialnych. Roślina ta uczy nas jak wejść głębiej w nasze serca, umysły i serce Matki Ziemi, by na nowo odkryć prawdziwą uzdrawiającą siłę, która jest w każdym z nas. Będziemy spożywać ok 30-40g specjalnie przygotowanego czystego surowego Cacao.

🍄 Dla chętnych będzie możliwość mikrodawki Amanity Muscarii. 🍄
Mikrodawki subtelnie relaksują, wyostrzają zmysły, energetyzują, przywracają kontakt z ciałem, uwalniają stłumione i zamrożone w nim emocje.

Ten święty rytuał poprowadzi Tomasz Szymocha.
Warsztat jest otwarty zarówno dla tańczących 5Rytmów® jak i dla nowicjuszy.

5Rytmów® – stworzone przez Gabrielle Roth, tańczone przez tysiące ludzi na całym świecie, jest filozofią, perspektywą, sztuką i dynamiczną praktyką ruchu, zakorzenioną w prawdzie, iż jeśli wprowadzisz swoją duszę w ruch, to sama się uzdrowi.
Ruch jest zarówno lekarstwem jak i metaforą, sięga poprzez i ponad języki, kultury i grupy wiekowe, transformując: cierpienie w sztukę, sztukę w świadomość, a świadomość w działanie.
Praktyka 5Rytmów® tworzy społeczność, która wypaca swoje modlitwy, wspiera proces potrzebnej zmiany i daje bezpieczną przestrzeń dla każdego, kto chce wstrząsnąć swoim ego i przebudzić w sobie tę część, która jest nieprzewidywalna, pełna pasji, fascynująca, balansująca na krawędzi i tęskniąca za wolnością.

Tomasz Szymocha – akredytowany nauczyciel 5Rytmów® i pierwsza osoba w Polsce, która wprowadziła kakao i od tego czasu systematycznie prowadzi Ceremonię Cacao. Trening nauczycielski skończył w The Moving Center® New York. Od tego czasu aktywnie prowadzi zajęcia i warsztaty 5Rytmów® w Polsce, Niemczech, Izraelu, Hiszpanii. Z zawodu jest aktorem mimem po szkole w Berlinie, gdzie przez wiele lat pracował w teatrze. Nauczał ruchu w Niemczech, Polsce, Włoszech, Francji, Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Prowadził zajęcia taneczno-teatralne dla dzieci i młodzieży w Berlinie i Paryżu.
W wieku 25 lat intensywnie medytował przez 2,5 roku w Himalajach.
Od 2011 roku założyciel BioRezydencji w Świeradowie-Zdroju (www.biorezydencja.pl), ekologicznego centrum warsztatowo-rozwojowego. Z zamiłowania jogin, podróżnik, ojciec 5 dzieci, wegetarianin, masażysta Lomi Lomi Nui, ukończył ISTA level 2, miłośnik lasów (zasadził 70 tys drzew).

WAŻNE INFO:
– w dniu imprezy czyli przed oraz podczas imprezy nie spożywamy alkoholu oraz innych środków odurzających.
– jesteś w pełni odpowiedzialny za siebie, swoje potrzeby, uczucia iemocje oraz dbasz o przestrzeń i bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników.
– klarownie komunikujesz innym o swoich potrzebach i granicach.
– 5Rytmów jest wspólnym procesem gdzie pojawiają się emocje, którym towarzyszy płacz, śmiech, krzyk. Bądź autentyczny, wyrażaj się. Wszystkie uczucia i emocje są mile widziane.
– zajęcia są przyjazne LGBT.
– tańczymy boso.

– podczas Ceremonii Cacao będziemy spożywać surowe Cacao (z mlekiem roślinnym, chili, syropem z agawy) – jeśli jesteś uczulony na któryś z składników zgłoś się wcześniej. Jeśli stosujesz leczenie tabletkami psychoaktywnymi – również zgłoś się i skonsultuj z lekarzem czy możesz spożywać stężone surowe Cacao.

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ:
– wygodne ubrania do tańca.
– butelkę z wodą

Czas i miejsce:
Sobota, 07.10.23, 17:00-21:00
Prosimy o punktualność 🙂

Tango Milonga
Wybrzeże Kościuszkowskie 21A, 00-390 Warszawa

Koszt i zapisy:
Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc: info@5rytmow.eu

130 zł na bramce w dniu wydarzenia. Płatność tylko gotówką. (Bramka znajduje się na górze przed wejściem na salę)

This event will be held in English and Polnish language.

💖 Magical Cacao Ceremony + 🍄

💖 CACAO CEREMONY
We are going to drink the „drink of the gods” – Cacao, and we are going to dance.
💖 We will open our hearts thanks to a magical journey and we will dance together the wave of 5 Rhythms®.
🍀 The Cacao ceremony brings purification through joy, fun, presence and bliss. Cacao is a sacred Mayan plant used in ceremonial rites. This plant teaches us how to go deeper into our hearts, minds and the heart of Mother Earth to rediscover the true healing power that is within each of us. We are going to consume about 30-40 g of specially prepared pure raw cocoa.

🍄 For those interested, there will be an opportunity to take a microdose of Amanita Muscaria. Microdoses subtly relax, sharpen the senses, energize, restore contact with the body, and release suppressed and frozen emotions 🍄

This sacred ritual will be led by Tomasz Szymocha.
→ 5RHYTHMS®
5Rhythms® – Created by Gabrielle Roth and danced by thousands around the world, 5Rhythms® is a philosophy, perspective, art and dynamic practice of movement, rooted in the truth that if you put your soul in motion, it will heal itself.
Movement is both medicine and metaphor, reaching across languages, cultures and age groups, transforming suffering into art, art into awareness, and awareness into action.
The 5Rhythms® Practice creates a community that sweats its prayers, supports the process of needed change and provides a safe space for anyone who wants to shake their ego and awaken that part of themselves that is unpredictable, passionate, fascinating, teetering on the edge and longing for freedom.
→ IMPORTANT INFO:
– before and during the ceremony we do not consume alcohol or other intoxicants. On this day, avoid caffeine, cocoa or other stimulants throughout the day.
– you are fully responsible for yourself, your needs, feelings and
emotions and you take care of your own space and safety as well as that of other participants.
– you clearly communicate to others your needs and boundaries.
– 5 Rhythms is a joint process where emotions appear, accompanied by crying, laughing, screaming. Be authentic, express yourself. All feelings and emotions are welcomed.
– we dance barefoot
– bring a water bottle (preferably glass).

– during the Cacao Ceremony we will eat raw Cacao (with vegetable milk, chili, agave syrup) – if you are allergic to any of the ingredients, please report in advance. If you are using treatment with psychoactive tablets – also report and consult a doctor whether you can consume concentrated raw Cacao.
– if you are taking psychoactive substances, contact us on priv.

→ TIME / PLACE:
Saturday 07.10.23, 17:00-21:00

Tango Milonga
Wybrzeże Kościuszkowskie 21A, 00-390 Warszawa
Please be on time 🙂

→ COST:
130 PLN at the gate on the day of the event. Only cash.
Registration required → info@5rytmow.eu

https://www.facebook.com/events/7034144973297111/

Udostępnij to wydarzenie
Szczegóły wydarzenia
 • Data rozpoczęcia
  2023-10-07 05:00
 • Data zakończenia
  2023-10-07 08:00
 • Status
  Wygasł
 • Organizator
 • Adres
  TangoMilonga
Szczegóły wydarzenia
 • Data rozpoczęcia
  2023-10-07 05:00
 • Data zakończenia
  2023-10-07 08:00
 • Status
  Wygasł
 • Organizator
 • Adres
  TangoMilonga