SoulZouk Weekender w/Kris & Klaudia

Tancerz i międzynarodowy instruktor Kris Leczek i Klaudia Potoniec poprowadzą dla Was 9h warsztatów SoulZouka.
MIEJSCE: ABRA Studio, al. Jana Pawła II 11, 00-823 Warszawa
POZIOM: open

PROGRAM:
Piątek 15.09.2023 – Tango Milonga
20:00-21:00 1h workshop w/ Kris & Klaudia (Surprise your follower / surprise your leader)
21:00-1:00 pre-party (nie wliczone w cenę wydarzenia)
https://fb.me/e/2Pehl017T

Sobota 16.09.2023
12:00-18:00 5 godz warsztatów z 1 godz przerwą
22:00-3:00 Party

Niedziela 17.09.2023
12:00-17:00 4 godz warsztatów z 1 godz przerwą
21:30-1:00 party

🎧 DJ line-up:
DJ SoulZ
DJ Sens
DJ Hubert

BILETY:
FULL PASS LEADER / FOLLOWER (9 godz warsztatów + 2 imprezy w sobotę i w niedzielę) / 250zł
COUPLE PASS – 1 LEADER & 1 FOLLOWER (9 godz warsztatów + 2 imprezy w sobotę i w niedzielę) / 440zł
SATURDAY PARTY LEADER / FOLLOWER / 30zł
SUNDAY PARTY LEADER / FOLLOWER / 20zł

ZAPISY:
https://forms.gle/21wcQkfXXcbo5NY27

Liczba miejsc ograniczona
UWAGA: Ze względu na limit dostępnych miejsc, będzie brana pod uwagę kolejność rejestracji wraz z dokonaniem płatności. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji, ze względu na dysproporcję w zapisach lub osiągniecie limitu.

✨ ZARYS WARSZTATÓW ✨
➡️Techniki eksploracji parkietu w bliskości. Elementy SoulZouka, które dadzą wam narzędzia do tańca w bliskim kontakcie. Nauczycie się Zoukowe ósemki „ocho”, synkopowane kroki inspirowane sambą, izolacje Filipe stacjonarne w ruchu, pełne i połówki, stylingi inspirowane tangiem.

➡️Dodaj trójwymiarowości swojemu tańcu przez aktywną pracę nóg.
Infinity w 3D prowadzone z podłogi, przeciągnięte Hau (Elastic), Lateral wzbogacone pracą bioder. Pokarzemy jak zastosować te techniki w podstawowych elementach Zouka jak i zaawansowanych kombinacjach.

INSTRUKTORZY:
Kris Leczek (DJ SoulZ aka DJ Kysari)
Międzynarodowy instruktor tańca, znany z festiwali o światowej renomie, londyńskiej sceny tanecznej; certyfikowany instruktor tańca w organizacji UKA w Wielkiej Brytanii; DJ Ecstatic Dance, założyciel Ecstatic Dance Warszawa.
Kris od 2003-go roku zafascynowany jest świadomym ruchem i relacjami na poziomie ciała, ducha i źródła. Nauczanie taneczne Krisa jest mocno nasycone wieloma praktykami jak medytacja, Qigong, Tai Chi oraz terapia tańcem i kontakt improwizacja. Jego droga taneczna nie skupia się tylko na ruchu, ale jednocześnie stawia na rozwój wewnętrzny, budowanie wrażliwości oraz empatię w stosunku do partnera i świata.
Podstawy których uczy Kris to komfort, prowadzenie, kontakt i przyjemność. Jego styl tańca zakorzeniony jest w brazylijskim SoulZouk opartym na organicznym ruchu i celebracji „pięknego chaosu” tańca i wszystkiego co on przynosi: połączenia, kreatywności, muzykalności, zabawy, inspiracji i interpretacji. Głównym kompasem w tańcu jest intuicja i empatia do drugiej osoby, a nie precyzja wykonywania znanych ruchów i figur tanecznych. SoulZouk wykorzystuje biomechanikę i znajomość anatomii do tworzenia nieskończonej ilości elementów i stale ewoluującej formy.
Kris prowadził własną szkołę tańca w Szkocji i przez wiele lat uczył Salsy i Bachaty w Wielkiej Brytanii. Swoją przygodę̨ z Zoukiem rozpoczął w 2010 w Londynie i rok później odbył swoją pierwszą wyprawę̨ do Brazylii, gdzie odkrył SoulZouk i zaczął naukę̨ z twórcami tej metodologii. Został pierwszym certyfikowanym instruktorem SoulZouka spoza Brazylii i rozpropagował tą metodologię w Europie.
Od 2013 roku uczył SoulZouka w największych Londyńskich szkołach tańca jak Caramelo, LatinCollective, DanceBuzz i innych. Kris prowadził warsztaty taneczne na największych festiwalach na świecie (w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Hiszpanii, Libanie, Malezji, Brazylii, Singapurze, Holandii, Luksemburgu, Danii, Szwajcarii) i pragnie szerzyć metodologię SoulZouka i uważnego ruchu w tańcu w rodzimej Polsce.

Klaudia Potoniec
Instruktorka Zouka brazylijskiego, tancerka wielu scen na terenie Europy i Azji. Klaudia od wielu lat zgłębia różne style Zoukowe, m. in. LambaZouk, SoulZouk, Traditional Zouk, jednak nie obce pozostają jej również inne style taneczne takie jak Modern Jazz, Impro czy Fusion. Swoją wiedzę czerpała od najlepszych nauczycieli Zoukowych z całego świata w tym od twórcy SoulZouka – China. Podczas uczenia techniki tańca Klaudia stawia szczególnie duży nacisk na grounding, ruch bioder, izolacje, connection i flow, a w przekazaniu tej wiedzy pomaga jej wieloletnie zaplecze pedagogiczne. Według niej, to bycie naturalnym oraz połączenie techniki z czuciem stanowi piękno tego tańca i to właśnie tę ideę chce wam przekazać.

KONTAKT:
Napisz do nas na priv lub
zadzwoń 692 999 886

ENG
Dancer and international instructor Kris Leczek and Klaudia Potoniec will lead 9h SoulZouk workshops for you.
PLACE: ABRA Studio, al. Jana Pawła II 11, 00-823 Warszawa
LEVEL: open

PROGRAM:
Friday 15.09.2023 @ Tango Milonga
20:00-21:00 1h workshop with Kris & Klaudia (Surprise your follower / surprise your leader)
21:00-1:00 pre-party (not included in event price)
https://fb.me/e/2Pehl017T

Saturday 16.09.2023 @ ABRA Studio
12:00-18:00 5 hours of workshops with a 1-hour break
22:00-3:00 party

Sunday 17.09.2023 @ ABRA Studio
12:00-17:00 4 hours of workshops with a 1-hour break
21:30-1:00 party

DJ line-up:
DJ SoulZ
DJ Sens
DJ Hubert

TICKETS:
FULL PASS LEADER / FOLLOWER (9 hours of workshops + 2 events) / PLN 250
COUPLE PASS – 1 LEADER & 1 FOLLOWER (9 hours of workshops + 2 events) / PLN 440
SATURDAY PARTY LEADER / FOLLOWER / PLN 30
SUNDAY PARTY LEADER / FOLLOWER / PLN 20

REGISTRATION:
https://forms.gle/21wcQkfXXcbo5NY27

The number of tickets is limited
NOTE: Due to the limit of available spots, the order of registration and payment will be taken into account. We reserve the right to close the registration earlier, due to the disproportion in the leader/follower ratio or reaching the limit.

WORKSHOP OUTLINE:
➡️Travelling in close embrace heart to heart. SoulZouk elements that will give you tools to dance in close embrace and keep you engaged. You will learn ocho, tango inspired styling, Filipe styling with traveling, Samba inspired syncopated steps.

➡️Add 3D effect into your zouk through active leg work. You will learn Infinity, floor led Elastic, hip initiated lateral. We will give you tools to apply it into all Zouk basics and advanced moves.

INSTRUCTORS:
Kris Leczek (DJ SoulZ)
International dance instructor, known from world-renowned festivals (in Great Britain, Sweden, Germany, Spain, Lebanon, Malaysia, Brazil, Singapore, the Netherlands, Luxembourg, Denmark, Switzerland and Poland), London’s dance scene (as a regular teacher at Caramelo, LatinCollective, DanceBuzz); certified dance instructor in UKA organization in Great Britain.
The basics Kris teaches are comfort, guidance, contact and pleasure. His dance style is rooted in the Brazilian SoulZouk based on organic movement and celebration of the „beautiful chaos” of dance and all that it brings: connection, creativity, musicality, fun, inspiration and improvisation. The main compass in dance is intuition and empathy for another person, not the precision of performing known movements and dance combinations. SoulZouk uses biomechanics and knowledge of anatomy to create an infinite number of elements and a constantly evolving form.
Since 2003, Kris has been fascinated by conscious movement and connection at the level of the body, the spirit and the source. Kris’s dance teachings are heavily influenced by many practices such as meditation, Qigong, Tai Chi as well as dance therapy and contact improvisation. His dance path focuses not only on movement, but also on inner growth, fostering sensitivity and empathy towards his partner and the world.
Kris ran his own dance school in Scotland and taught Salsa and Bachata in the UK for many years. He began his adventure with Zouk in 2010 in London, and a year later he made his first trip to Brazil, where he discovered SoulZouk and began studying with the creators of this methodology. He became the first certified SoulZouk instructor outside of Brazil and continues to spread this methodology in Europe.

Klaudia Potoniec
A dance instructor of Brazilian Zouk. During the last few years Klaudia has been dancing in Europe and Asia gaining knowledge about different Zouk styles, including SoulZouk, Lambazouk and traditional Zouk. She is also a dancer of Modern Jazz, Impro and Fusion. She learnt Zouk from the best Zouk dancers worldwide, e.g. the creator of SoulZouk – China. When teaching Zouk, Klaudia puts special emphasis on grounding, hip movements, body isolations, connection and flow. Her pedagogical experience helps in passing the knowledge amongst students. According to her, the combination of dance technique and feeling constitutes the beauty of this dance.

CONTACT:
Contact us at 692 999 886

https://www.facebook.com/events/1024950188637043/

Udostępnij to wydarzenie
Szczegóły wydarzenia
Szczegóły wydarzenia