Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Zielonej Białołęki ułatwiającej twórcze działania. Chcemy, aby mieszkańcy czuli się tutaj jak u siebie w domu, by byli współgospodarzami i brali czynny udział w tworzeniu oferty kulturalnej.

3 pokoje z kuchnią

udostępniają przestrzeń i oferują pomoc organizacyjną dla działań o różnym charakterze, otwartych na współ pracę międzyludzką, sąsiedzką. Każdy, kto ma tylko ochotę, może współtworzyć to miejsce poprzez organizowanie w nim wydarzeń lub – po prostu – swoją obecność.

Wszystkich sąsiadów zapraszamy na kawę i ciastko, mając nadzieję, że będzie to początkiem twórczej współpracy.

3 pokoje z kuchnią są miejscem spotkań łączącym odpłatne zajęcia sekcyjne oferowane przez Białołęcki Ośrodek Kultury (będą one stanowiły maksimum 30% oferty) z działalnością pozbawioną bariery finansowej, umożliwiającą czynny udział wszystkich mieszkańców Zielonej Białołęki. W tym miejscu każdy sam może decydować o formie zaangażowania.

Organizatorem 3 pokoi z kuchnią jest

Białołęcki Ośrodek Kultury

a projekt finansowany jest ze środków Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Poniedziałek

-

Wtorek

10:00-21:00

Środa

10:00-21:00

Czwartek

10:00-21:00

Piątek

10:00-21:00

Sobota

10:00-21:00

Niedziela

14:00-18:00

Przejmij profil tego miejsca:

Jeśli jesteś właścicielem miejsca kliknij i edytuj z nami

Żądanie wpisu