Na Mokotowie, blisko metra Racławicka znajduje się Centrum ŁOWICKA – przyjazne miejsce otwarte dla wszystkich.
Mamy bogatą ofertę zajęć stałych: muzyczne, ruchowe, plastyczne i teatralne dla dzieci i młodzieży, warsztaty filmowe, turnieje brydżowe, szachy, wszystkie rodzaje fitnessu, joga, tai-chi, tańce w kręgu.
Przy Centrum funkcjonuje grupa tańca hinduskiego, hip-hopu, tańca irlandzkiego, dwie grupy teatralne, chór soulowo – jazzowy, a nawet orkiestra symfoniczna!
Organizujemy warsztaty pieśni (ukraińskich, białoruskich, sefardyjskich), warsztaty tańca hawajskiego oraz nowoczesnych improwizacji.
Koncerty, małe formy teatralne, recitale, wieczory kabaretowe, wystawy (fotografii, malarstwa, wzornictwa, plakatu), spotkania literackie i poetyckie, promocje nowych książek, dyskusje na temat naszej duchowości, życia we współczesnym świecie, pokazy filmowe, wykłady, festiwale, przeglądy.
Melomanów zapraszamy co miesiąc na niedzielne koncerty muzyki poważnej – Salon Muzyczny.
Od wielu lat, w lipcu, miłośnicy dobrego jazzu, spotykają się w ogrodzie na Migdałowych Wieczorach, zaś w sierpniu na Koncertach Promenadowych.
Trzy razy w roku regionalni wystawcy prezentują swoje wyroby na Jarmarkach Sztuki Użytkowej.
Od 15 lat organizujemy wystawę architektoniczną „PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ”, pokazującą jak zmienia się Warszawa.
Nie sposób opisać wszystkich propozycji, inicjatyw i działań Centrum ŁOWICKA, bo dzieje się bardzo dużo i bardzo ciekawie.
Najprościej zajrzeć na stronę internetową www.lowicka.pl, każdy tu znajdzie coś dla siebie.

1 Nadchodzące wydarzenia

Sortuj według

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE Z ELEMENTAMI NAUKI GRY NA PIANINIE, prowadzone zgodnie z Teorią Uczenia się Muzyki Edwina Eliasa Gordona. Środy od PAŹDZIERNIKA 2019 , w Centrum Łowicka, w sali nr 38 . GODZ.17.30 Dzieci w wieku od 4,5 lat do 6,5 lat. Zajęcia będą trwały 45 min, maksymalna ilość dzieci to 8ka dzieci. Zajęcia poprowadzą dwie doświadczone instruktorki . Podczas zajęć dzieci będą poznawały słownik muzyczny , nauczą się śpiewać czysto, rytmizować, poruszać się zgodnie z pulsem rytmicznym, podejmą próbę improwizacji melodycznej i rytmicznej. Jak również dzieci będą mogły wspólnie bawić się grą na pianinie. Cel zajęć : Umuzykalnienie ( słuch melodyczny i harmoniczny, poczucie rytmu). Przygotowanie do nauki gry na pianinie ( ustawienie rączek, granie w zabawie poprzez naśladowanie pedagogów) CELOWO NIE UCZYMY NA RAZIE DZIECI NUT, ANI PISANIA ANI CZYTANIA. Dzieci uczą się natomiast rozpoznawać zapis graficzny z przeniesieniem na sylabizowanie. Granie i muzykowanie w grupie. Zajęcia poprowadzą : Anna Natalicz – skrzypaczka, certyfikowana instruktorka Gordonowskich zajęć umuzykalniających, pedagożka, mama. Absolwentka kilku kursów przygotowujących do nauki gry na pianinie wg Teorii E.E.Gordona ″ Music Moves for Piano” . Marianna Janicka – kompozytorka, improwizatorka, skrzypaczka, mama. Koszt zajęć 40 zł za zajęcia. Zajęcia opłacamy z góry za cały semestr. Zapisy […]

Przejmij profil tego miejsca:

Jeśli jesteś właścicielem miejsca kliknij i edytuj z nami

Żądanie wpisu