Położenie:

Dzielnica Mokotów, pomiędzy ulicami Puławską, Żywnego, Piaseczyńską i Idzikowskiego

Powierzchnia:

ok. 11 ha

Atrakcje:

stawy parkowe, muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Pałacu Królikarnia, plac zabaw

 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków Dec. Nr 546/2 z 1965 r. Postanowieniem z dnia 10.04.2006 r. nr 283/06 uściślono granice ochrony konserwatorskiej.

Park o charakterze miejskim założono w latach 1968-1970 według projektu prof. Longina Majdeckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego założenia pałacowo-ogrodowego Królikarnia. Część parku położona jest na wysoczyźnie Skarpy Warszawskiej (Arkadia Górna), a część u jej podnóża (Arkadia Dolna). Są one ze sobą powiązane układem ciągów komunikacyjnych.
Historia założenia parkowego na tych terenach sięga roku 1680, kiedy to Stanisław Herakliusz Lubomirski zbudował tu otoczony ogrodem pałacyk wg projektu Tylmana z Gameren i nazwał go Arkadią.  Od roku 1720 tereny te znajdowały się w rękach króla Augusta II Sasa, który wykupił je ze względu na źródła, które miały zasilać w wodę kanały w późniejszych Łazienkach.  Pałacyk oraz założenie ogrodowe nie przetrwały do naszych czasów.

Dzisiejszy park Arkadia posiada silne i bardzo wyraźne powiązania przestrzenne z zabytkowym założeniem Królikarni. Szczególnie ważnym elementem łączącym oba obiekty jest układ wodny, w postaci systemu stawów znajdujących się u podnóża skarpy, na które rozciąga się rozległy widok z tarasu pałacu Królikarni. Spacerując nad wodą możemy podziwiać bryłę pałacu wyłaniająca się spośród koron starych drzew.  Park ma charakter spacerowo- wypoczynkowy. Z uwagi na swe wybitne walory w 2008 r. całość założenia została objęta ochroną i obecnie funkcjonuje jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy Arkadia.

źródło : zielona.um.warszawa.pl

Przejmij profil tego miejsca:

Jeśli jesteś właścicielem miejsca kliknij i edytuj z nami

Obiekt oczekuje na akceptację przez administratora